phone 70-2994420 mail varrdmagadwebaruhaz@gmail.com
menu

Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöljük a Varrdmagad Webáruház vásárlói között!

Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbiakat szíveskedjen alaposan átolvasni!
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
Felek elnevezése a jelen Általános szerződési feltétekben (továbbiakban ÁSZF), a jelen internetes szolgáltatás szerinti eladó: Szolgáltató, Eladó vagy Varrdmagad Webáruház, a szolgáltatás igénybe vevője: Vevő, Megrendelő, az elektronikus szolgáltatás lebonyolításában közreműködő: Közvetítő, Szolgáltató.

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:
1.1 A Varrdmagad Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton történik, az interneten keresztül a http://www.varrdmagad.hu/shop címen.
1.2 A Varrdmagad webáruházban történő vásárlás feltétele a Vevő érvényes megrendelése. A rendelés leadásával Vevő egyidejűleg elismeri azt is, hogy a jelen ÁSZF-t ismeri és magára nézve azt kötelezőnek elfogadja.
1.3 A Felek között elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés dokumentumai a Vevő vételi ajánlata (rendelés) és a Szolgáltató visszaigazolása. A szerződés nyelve a magyar. A Szolgáltató a szerződéses dokumentumokat iktatja.
1.4 A Szolgáltató az adatátviteli hibáktól mentes kapcsolati üzemeltetésre Közvetítő Szolgáltatót vesz igénybe. A közvetítés körülményeire visszavezethető átviteli hibáért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.
1.5 Eladó fenntartja a jogot a megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. A termék/ek vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg Vevő részére, a törvényben meghatározott időtartamon belül.

2. REGISZTRÁCIÓ
2.1 A Varrdmagad Webáruházban nem kötelező kitölteni a regisztrációs űrlapot a megrendeléshez. A Szerződés a rendeléskor megadott adatokkal érvényes.
2.2 Bármelyik regisztrációt, vásárlást, amely hibát (helytelen cím, elérhetőség, név, stb, melyek a rendelés teljesítéséhez szükségesek) tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk, és a rendelést nem áll módunkban teljesíteni, továbbá, semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

3. A FORGALMAZOTT TERMÉKEK
3.1 Az eladásra felkínált áruk jellemzői a konkrét árucikk leírásában találhatóak. A mindenkori vételár az áru mellett feltüntetett ár, mely nem tartalmaz ÁFA-t, mivel a webáruházat üzemeltető vállalkozó alanyi mentes az ÁFA-fizetése alól.
3.2 A vállalkozó minden esetben számlát állít ki a vásárlásról.
3.3 A termékek vételára a szállítás díját nem tartalmazza.
3.4 A termékek adatlapján megjelenített képek színei eltérhetnek a valóságostól, egyes esetekben illusztrációként szerepelnek. Vállalkozó nem vállal felelősséget a termékekhez feltöltött képek színeinek 100%-os egyezéséért, mivel azok a különböző technikai eszközökön megjelenítve, eltérő (nem azonos, inkább hasonló) színeket mutathatnak.

4. SZAVATOSSÁG
4.1 Az Eladó az általa eladott áruk minőségéért a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szavatossággal felel.
4.2 A Varrdmagad Webáruházban kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.

5. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS
5.1 A Vevő a terméket/termékeket a kosárba helyezi el. A kosár tartalma a rendelési összesítőnél is szabadon szerkeszthető, a megrendelő igénye szerint. A megrendeléskor a szállítással és fizetéssel kapcsolatos lehetőségeket is ki kell választani.
5.2 Az Eladó a rendelést legkésőbb 1 napon belül e-mailben visszaigazolja. A visszaigazolással jön létre a szerződés. Amennyiben megrendelő 24 órán belül nem kap visszaigazolást, úgy azt az Eladó e-mailes elérhetőségére haladéktalanul jeleznie kell! Ha a jelzés nem történik meg és a visszaigazoló e-mail hiánya nem a Szolgáltató, Közvetítő hibájából adódik, hanem az Vevőnek róható fel: esetlegesen helytelenül megadott e-mail cím, vagy a megadott fiókban nem körültekintően kezelt beérkező levelek (Pl. SPAM/levélszemét mappa áttekintése, vagy a visszaigazolás törlése), úgy a felelősség Megrendelőt terheli.
5.3 A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik, 08-16 óra között. A feldolgozásként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség megrendelés leadására, azonban azok teljesítése kizárólag a meghatározott időintervallumban történik. Amennyiben a megrendelés a munkaidő lejárta után-, hétvégén (szombat, vasárnap)-, ünnepnapokon-, vagy munkaszüneti napokon történik, úgy azon rendeléseknek a feldolgozása az azt követő munkanapon kezdődik meg.
5.4 A csomagok összekészítése 1-15 MUNKANAPON belül teljesül. Ettől hosszabb idő eltelte akkor következhet be, ha az Eladónak fel nem róható ok/okok miatt (pl. váratlanul kialakult áruhiány, beszerzésben előre nem latható esemény) nem lehetséges a csomag összekészítése.
5.5 Webáruházunk megrendeléseit az MPL Futárszolgálat végzi, más szállítással foglalkozó céggel nem áll módunkban csomagot küldeni. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik, általában a 8-17 óra közötti időszakban, de ez ettől el is térhet. A szállítás időpontját meghatározni nincs módunk, az minden esetben a Magyar Posta kiszállítási rendjétől függ.
5.6 Amennyiben a Magyar Posta kiszállítási rendjéhez nincs lehetősége megrendelőnek alkalmazkodni, úgy javasolt a házhoz-szállítás helyett valamelyik átvevőhelyre kérni a csomagot. Úgy az átvételt a megrendelő rugalmasabban tudja megtenni, mivel a megadott átvevőhelyek fix. nyitvatartási időponttal rendelkeznek.
5.7 A webáruházban utánvétes fizetési lehetőséget kizárólag a házhoz-, megrendelő által megadott címre történő szállításhoz biztosítunk, azonban abban az esetben őrzési időre nem kínálunk megrendelőnek lehetőséget. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, annak sikertelensége setén a csomag visszakézbesítésre kerül az Eladóhoz, aki ezt követően kártérítési díjat számlázhat ki megrendelőnek, mivel Vevő az átvételt nem biztosította.
5.8 Átvételi pontokra kizárólag előre fizetést követően küldünk csomagot, mely esetben felkínáljuk és a csomag küldésekor rögzítjük a leghosszabban megadható tárolási időt.
5.9 Az át nem vett, visszaérkezett csomagok oda-vissza szállítási költségét a megrendelőre terheljük, továbbá kártérítési díjat számlázunk ki.
5.10 A Vevő köteles a kiszállítás/átvétel időpontjában a csomagot kívülről ellenőrizni és amennyiben sérülést tapasztal, úgy a kézbesítőnél, illetve az átvételi pontok kiszolgálójánál jegyzőkönyvet felvetetni, majd 24 órán belül azt Eladónak jelezni. Ennek elmulasztása esetén Eladó nem vállal felelősséget a sérülésből adódó károkért.
5.11 Vevő köteles a csomag átvételét követően annak tartalmát tételesen átvizsgálni és amennyiben hiányt tapasztal, úgy azt Eladó felé 24 órán belül jelezni, ellenkező esetben Eladó a hiányosságért felelősséget nem vállal.
5.12 Amennyiben az Eladó az árut a létrejött szerződés rendelkezései szerint kiszállítja, úgy a Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy a szerződés rendelkezései szerint a csomag átvételét biztosítsa.
5.13 A rendelés módosítására, vagy annak törlésére addig van lehetősége Megrendelőnek, amíg a csomag nem kerül kiküldésre. A módosítást, illetve törlést kizárólag írásban, a varrdmagadwebaruhaz@gmail.com e-mail fiókjára küldve fogadja el Eladó, melyre a rendelés teljesítése, a csomag kiküldése előtt Eladónak válaszolnia kell.
5.14 A rendelések kiszállítására vonatkozóan egyedi igényt (pl. konkrétan meghatározott házhoz-, címre kézbesítést) nem áll módjában Eladónak felvenni, így teljesíteni sem. Abban az esetben, ha Megrendelő az átvételt saját igényeihez igazítva, csak megszabott feltételek mellett (pl. meghatározott napon, vagy időpontban) kívánja biztosítani, úgy azt a rendelést Eladó nem teljesíti.
5.15 Amennyiben az áru/csomag címre történő kiszállítása, kézbesítése sikertelen, ennek tényéről a kiszállítást végző MPL írásos értesítést hagy.
5.16 A Vevőnek felróható sikertelen kiszállítás/kézbesítés minden költségét (oda-, és visszaszállítás díja) Vevő tartozik viselni. Továbbá, köteles kártérítési díjat fizetni Eladónak a rendelés teljesítésével kapcsolatos (munkaidő, adminisztrációs költségek, a kiküldött termékek lefoglalása, stb) tételekre. A kártérítési díj összege egyszeri 15.000 forint.
5.17. Amennyiben a követelt kártérítési-, és szállítási díjat Megrendelő nem fizeti meg, úgy Eladó kezdeményezi követeléskezelő bevonását, sikertelenség esetén a peres úton történő behajtást. Ennek minden költségét Vevő tartozik megfizetni, beleértve a jogi eljárás költségeit is.
5.18 Amennyiben Vevő előre fizetést választ megrendelésekor, azonban azt nem teljesíti a visszaigazolást követően legkésőbb 2 munkanapon belül, úgy megrendelését sztornózzuk. A teljesítés hiányát rendszerünkben regisztráljuk és további megrendeléseit kizárólag előre fizetéssel (banki átutalás előre, bankkártya, PayPal) fogadjuk, tehát utánvéttel (kiszállításkori fizetés) nem küldünk ki terméket/termékeket.
5.19 A webáruházban történő vásárlás esetében 25.000 forint végösszegig választható utánvétes fizetési mód,  25.000 forint felett kizárólag előre fizetést követően teljesítjük  rendelését.
5.20 A webáruházban minimál rendelés érvényes, mely 5.000 forint. Ez a termék/termékek árát jelenti, a szállítási, csomagolási díj nem tartozik bele. A meghatározott 5.000 forint összeg alatti megrendeléseket nem fogadja rendszerünk.

6. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
6.1 A Vevő a rendelés összekészítéséig a szerződéstől/vételi szándéktól díjmentesen elállhat.
6.2 A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszállításával kapcsolatban felmerült költségeket.
6.3 A Vevő a csomag átvételét követő 14 napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállhat.
6.4 Vevő az elállási szándékát a csomag átvételét követően, 14 napon belül köteles jelezni Eladónak.
6.5 Az elállással egyidejűleg tartozik az átvett árut hiánytalan és hibátlan állapotban mielőbb visszaszolgáltatni.
6.6 Az Eladó -a Vevő elállásának gyakorlása esetén- köteles a visszaküldött termék/termékek vételárát, továbbá, a Vevő által, a csomag átvételekor kifizetett szállítási díjat visszafizetni Vevőnek.
6.7 Webáruházban rendelhetőek egyedileg, a Megrendelő igényei szerint legyártatott gobelin alapok. Ezen rendelést kizárólag előre fizetéssel fogadja Eladó.
6.8 Az egyedi gobelin alap rendelése esetében, ha a Vevő a csomag átvételét követően meggondolja magát és él az Elállás Jogával, akkor Eladó kizárólag a kiszállítás díját téríti meg Vevőnek, a termék vételárát nem áll módjában, mert az egyedileg, a Vevő igényeire szabva készült, így más megrendelő számára Eladó értékesíteni nem tudja.
6.9 Amennyiben Vevő a 6.8 pontban rögzítettek ismerete mellett él az elállás jogával az egyedileg legyártott gobelin alap esetében, és azt visszaküldi, akkor Eladó garantálja, hogy azt más számára semmilyen formában nem értékesíti, hanem az egyedileg legyártott terméket megsemmisíti.

7. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
7.1 A Varrdmagad Webáruházban való megrendelés feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.
7.2. A Varrdmagad webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be:
- az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat;
- bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a Varrdmagad webáruház akadálytalan működését és a vásárlást;
- bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;
- bármilyen adatvesztés;
- bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;
- bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.
7.3 A Varrdmagad webáruházhoz való kapcsolódás, a Varrdmagad webáruházban való elektronikus vásárlás mint beszerzési mód a Vevő veszélyére történik.
7.4 A Varrdmagad webáruház kizárja felelősségét a vis maior esetekre
7.5 A Varrdmagad webáruház szabadon módosíthat kínálati árain. A változás a Varrdmagad webáruház honlapján történt megjelenés időpontjától lép hatályba, de a már visszaigazolt megrendelésekre nem vonatkozik.
7.6 A Varrdmagad webáruház módosíthatja a jelen ÁSZF-t és a vásárlás egyéb feltételeit és szabályait, de nem visszamenőleges hatállyal.
7.7 Abban az esetben, ha a Vevő bármilyen formában megsérti a vásárlás és a szolgáltatás egyéb szabályait, a Varrdmagad Webáruház érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, megrendelését.
7.8 A Varrdmagad webáruház az árváltoztatás jogát fenntartja, az esetleges elírásokért felelősséget nem vállal.

8. SZEMÉLYES ADATOK
8.1 A Vevő személyes adatainak felhasználása/adatkezelése az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A Vevő mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani. A vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés során Felhasználó által megadott személyi adatokat kizárólag a szolgáltatás (adásvétel) teljesítéséhez (pl. postázás, számlázás) használjuk fel.
8.2 A Varrdmagad webáruházban a Vevő adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra - a Vevő kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.
8.3 A Vevő kifejezett tiltó rendelkezése hiányában a Varrdmagad webáruházban megengedett a regisztrációnál megadott e-mail címen a tájékoztatás küldése az áruház akcióiról és újdonságairól.
A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törtvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Korm. rendelet, valamint a mindenkori fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadóak.